Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca Vitivinicultura

El grup de recerca de viticultura és format per professors, doctors e investigadors de la Facultat d'Enologia, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una llarga trajectòria en la recerca vitivinícola. Tradicionalment ha signat contractes amb empreses del sector vitivinícola per fer assessorament tècnic i recerca en diferents àmbits, així com també ha participat en projectes competitius i ha col·laborat amb altres universitats i grups de recerca.


La possibilitat de disposar dels camps i de la bodega experimental de la URV, la Finca Mas dels Frares, amb diferents varietats de vinya, així com dels laboratoris de recerca del departament de Bioquímica i biotecnologia de la Facultat d'Enologia, dona valor afegit a la capacitat de recerca del grup. Per altre part, el grup Vitivinicultura realitza assajos de camp en vinyes de diferent edat, varietat i zones vitícoles o denominacions d'origen diverses, de manera que avalua l'adaptació al medi de les varietats i optimitza la qualitat de la verema i el vi produït.